Vedení účetnictví

Účetní kancelář poskytuje služby v oblasti

 • Zaúčtování účetních dokladů, daňových dokladů
 • Evidence a správa majetku, sestavení účetních odpisů a daňových odpisů, vedení inventárních karet, odpisové plány
 • Pravidelná inventarizace majetku a závazků
 • Sestavení účetního rozvrhu na žádost klienta
 • Vedení skladové evidence, skladových karet
 • Vedení hlavní knihy a knihy analytické evidence, podrozvahová evidence
 • Kniha faktur došlých a vydaných, ostatní pohledávky a závazky
 • Sledování a kontrola sald účtů
 • Vyhotovení tiskových sestav dle právních předpisů
 • Vyhotovení reportů dle potřeby vedení firmy
 • Pravidelné měsíční závěrky, roční účetní závěrky
 • Sestavení podkladů pro roční závěrku včetně dokladové inventarizace
 • Sestavení podkladů pro statutární či jiný audit
 • Sestavení podkladů pro všechny druhy daňových příznání
 • Sestavení účetních výkazů včetně přílohy a cash flow
 • Zveřejnění účetní závěrky ve veřejném rejstříku
 • Poradenství v účetní či ekonomické oblasti
 • Revize Vašeho stávajícího účetnictví
 • Vzdálený přístup do účetního softwaru
 • a další služby