Personalistika a mzdy

V rámci personální a mzdové agendy poskytujeme služby

 • Sepsání pracovních smluv
 • Vyhotovení dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců ve zdravotní pojišťovně, české správě sociálního zabezpečení
 • Vyhotovení výplatních pásek, diskrétních výplatních pásek
 • Zpracování mzdových listů, výpočet povinných odvodů a plateb
 • Roční zúčtování daně
 • Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, vyúčtování srážkové daně
 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • Elektronické příkazy k úhradě
 • Poskytování součinnosti za klienty
 • Výpočet srážek z čisté mzdy
 • Vystavování potvrzení na žádost klienta
 • Reporty ze mzdových údajů
 • Vedení personální agendy
 • Mzdové poradenství