Daňové přiznání

SESTAVENÍ PODKLADŮ PRO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Sestavení podkladů pro kontrolní hlášení
 • Sestavení souhrnného hlášení
 • Registrace k daním
 • Registrace na úřady
 • Zastupování klienta před státní správou
 • Sestavení výkazů pro intrastat
 • Poradenství