Daňová evidence

Účetní kancelář poskytuje služby v oblasti

 • Zpracování a vystavování dokladů
 • Evidence a správa majetku, sestavení účetních odpisů a daňových odpisů, inventární karty
 • Pravidelná inventarizace majetku a závazků
 • Evidence příjmů a výdajů
 • Evidence pohledávek a závazků a jejich úhrad
 • Evidence bankovních výpisů jak v tuzemské, tak zahraniční měně
 • Kniha faktur vydaných a přijatých
 • Tiskové sestavy dle potřeb klienta
 • Upomínky, konfirmace, podpora při vymáhání pohledávek
 • Sestavení podkladů pro vytvoření základu daně
 • Sestavení podkladů pro daňové přiznání
 • Zastupování klienta před úřady (finanční úřady, česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, celní úřad)
 • aj. služby